# خانه_سلطان_بیگم

خانه های قجری تهران

 _________________________________________________________________________________ بانک تجارت شعبه مرکزی میدان امام خیمنی ( توپخانه )                                         ساختمان مرکزی بانک تجارت در ضلع شرقی میدان امام خمینی ... ادامه مطلب
/ 14 نظر / 1794 بازدید